Det spørgsmål kan med rette stille, hvis man læser seneste udgave af Ingeniøren, hvor jeg optræder i et ekspertpanel vedr. ledelse i byggebranchen. Og lad det være sagt med det samme, udover at jeg var tæt på opførelsen af vores eget hus i 2010, så er mit kendskab til byggebranchen begrænset.

Når jeg alligevel valgte at stille op som ekspert, var det fordi jeg mener de agile principper er universelle og kan anvendes bredt. Selve principperne er født for godt 20 år siden med det formål, at løse specifikke problemer i softwareudviklingsprojekter. I dag anvendes de på tværs af en lang række industrier og funktioner. Personligt har jeg hjulpet teams inden for salg, marketing, finans, telekommunikation og finansielle services, men jeg kender også til brug af agile i undervisning, auto, sundhed, R&D m.fl. I virkeligheden handler det om god ledelse, og hvordan man motiverer højt specialiserede og kompetente medarbejdere til at bidrage til fælles løsninger.

Større byggeprojekter er ofte komplekse og lider jævnligt af overskridelser af tidsfrister og budgetter. Agile metoder har vist sig at forbedre pålideligheden af ​​projektleverancen i komplekse miljøer ved at nedbryde opgaverne i mindre håndterbare, værdifulde dele, og derefter færdiggøre disse dele i størst mulig grad. Et andet centralt element er, at deltagerne i projektet i høj grad selv koordinerer indbyrdes, så man undgår flaskehalse eller lange kommandoveje. For mange er det også med til at øge motivationen, at man har øget indflydelse på eget arbejde.

Helt konkret mener jeg, at følgende agile principper og praktikker kan være med til at reducere kompleksiteten i alle komplekse projekter, herunder byggeprojekter:

  • Sætte og blive enige om klare mål og rammer for arbejdet
  • Bryde større opgaver ned i mindre opgaver og løse dem i den rækkefølge, de skaber størst værdi
  • Løbende evaluere processen og samarbejdet samt implementere identificerede forbedringsforslag
  • En klar definition af succes (hvornår arbejdet er færdigt)
  • Løbende måling af fremdrift og tilpasning af planen
  • Udnytte deltagernes kollektive intelligens ved at skabe rammer for teamwork og samararbejde på tværs af faggrænser.

Men der er selvfølgelig forskel på at bygge huse og udvikle software. Hvor software er ”blødt” og nemt kan tilrettes eller ændres radikalt, så er det lidt sværere at ændre huses dimensioner, når først fundamentet er støbt og væggene opført. Det agile princip om at starte med et minimalistisk design skal man derfor nok være påpasseligt med.

Hvis du er interesseret i at sparre omkring mulighederne for at anvende de agile principper i andre brancher end softwareudvikling, så tøv ikke med at kontakte mig. Har du allerede erfaringer med Agile i andre sammenhænge, så vil jeg også meget gerne høre fra dig. Del evt. din historie, overvejelser eller spørgsmål via kommentarfeltet herunder.

Du kan finde artiklen her: http://www.businessogfinans.dk/certificering/panel-ledelsescertificering

God sommer,
/Martin

Kursus i agil ledelse: http://agileakademiet.dk/al/

Fotokredit: Unsplash.com